.gda.pl

Akapit

Tłumaczenia - Język Angielski

TŁUMACZENIA PISEMNE:

- tłumaczenia przysięgłe (1 strona = 1125 znaków ze spacjami) – od 50 zł/ strona

W przypadku zlecenia tłumaczenia dokumentów typowych ceny ustalane są indywidualnie (zazwyczaj w sposób bardziej korzystny dla klienta). Poniżej podano przykładowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów.

- tłumaczenia zwykłe (1 strona = 1800 znaków ze spacjami) – cena wyjściowa 50 zł/ strona
TŁUMACZENIA USTNE (KONSEKUTYWNE): - cena za 1 godzinę tłumaczenia – 200 zł

Powyższe ceny mogą ulec zmianie w zależności od rodzaju dokumentu, wielkości zlecenia oraz terminu realizacji. W przypadku stałej współpracy lub zlecenia tłumaczenia kilku podobnych dokumentów istnieje możliwość negocjacji.
 

Cennik dla dokumentów typowych

tłumaczenie na język angielski:
 

zaświadczenie o niekaralności: 60 zł
skrócony akt urodzenia: 50 zł
skrócony akt zgonu: 50 zł
skrócony akt małżeństwa: 50 zł
nowe świadectwo maturalne: 50 zł
stare świadectwo dojrzałości (przed 2005): 100 zł
dyplom wyższej uczelni: 50 zł
suplement do dyplomu: 200- 280 zł
dyplom uzyskania tytułu zawodowego: 50 zł
prawo wykonywania zawodu lekarza: 70 zł
świadectwo pracy: 80 zł
poświadczenie zameldowania na pobyt stały: 50 zł
zaświadczenie o wysokości dochodów z Urzęu Skarbowego: 50 zł
zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia: 70-100 zł
KRS: 200-350 zł

tłumaczenie na język polski:
 

dowód rejestracyjny UK V5C DVLA: 80 zł

dowód rejestracyjny pojazdu USA: 100 zł

akt ślubu Wielka Brytania: 70 zł
akt urodzenia Wielka Brytania: 70 zł
akt ślubu USA: 70 zł
akt urodzenia z Kanady: 70 zł

KRÓTKIE TERMINY!
O ILE TO TYLKO MOŻLIWE STARAM SIĘ WYJŚĆ NAPRZECIW OCZEKIWANIOM KLIENTA.
NIE STOSUJĘ DOPŁAT ZA TRYB EKSPRESOWY!