.gda.pl

Akapit

Tłumaczenia - Język Angielski

Nazywam się Marta Sroczyńska, jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisanym
na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/4165/05.

Jestem absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Studia ukończyłam w 1997 roku.
Tłumaczeniem zajmuję się od kilkunastu lat, uprawnienia tłumacza przysięgłego uzyskałam w 2000 roku.

Ukończyłam także podyplomowe studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz z zakresu polityki regionalnej
Unii Europejskiej. Przez kilka lat pracowałam w branży doradztwa prawnego i ekonomicznego, a także aplikowania
i obsługi projektów wspófinansowanych przez Unię Europejską. Dodatkowe wykształcenie i praktyka zawodowa okazały
się bardzo cenne dla doskonalenia warsztatu tłumacza - lepsze rozumienie tekstów prawniczych, ekonomicznych,
a także o tematyce unijnej owocuje wyższą jakością tłumaczenia.

Wielokrotne pobyty w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych umożliwiły
mi doskonalenie praktycznej znajomości języka i kultury krajów anglojęzycznych.
Jestem członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy www.bst.org.pl

Tel. 58 710 73 90 tel. kom. 602 611 047